~ Tüp Bebek Seyir Defteri ~

Erkek İnfertilitesi

Erkek İnfertilitesinde Optimal Araştırmalar:

Kısırlık nedenlerinden %15’i erkeğe aittir. Ayrıca erkek kısırlığı, % 30-40 oranında, kısırlığın başka nedenleriyle beraber olabilir. O nedenle, çocuğu olmayan eşler, beraber tetkike alınmalıdır.

Evli çiftler, isteklerine rağmen bir yıl içinde gebelik olmamış ise, birlikte tetkike alınmalıdır. Ancak, çiftlerden biri veya ikisi de 35 yaşın üzerindeyse, bir yıl beklemeden tetkikler yapılmalıdır.

Her şeyden önce semen analizi yapılmalıdır. Semen Analizi, 2-3 günlük cinsel perhizden sonra yapılmalıdır. Daha uzun aralıkla yapılırsa, ölü sperm sayısı artar. Daha kısa sürede yapılırsa sperm sayısını etkiler. O nedenle 2-4 gün perhiz önemlidir. Semen incelenmesinde herhangi bozukluk olursa, bir ay ara ile test tekrarlanmalıdır. İkinci testte de bozukluk varsa, o zaman muayene ve diğer tetkikler gereklidir. Muayenede penis, üretra ağzı, testisler, epididim, varikosel durumu ve prostat yönünden rektal tuşe yapılmalıdır.

Semen analizinde bir anormallik varsa, özellikle sayi 10 milyon/ml’nin altındaysa veya kişide diyabet gibi herhangi bir endokrin bozukluk varsa, hormon tetkikleri istenmelidir. Bu amaçla FSH ve Testosteron düzeylerine bakılmalıdır. Testosteron düşükse bu durumda total ve serbest testosteron, LH ve PRL araştırılmalıdır. Anormal spermatogez durumundaki erkeklerin pek çoğunda FSH normal olabilir. Fakat serum FSH seviyesinin yüksek olması, anormal spermatogenezisin bir göstergesidir.

Ayrıca Post Ejaculatory Urinanalysis, ultrosonografi, antisperm antikor testi, servikal mukus interaksiyon testi gibi semen ve sperm için özel testler uygulanmalıdır. Mikroskopta lökositler ile immatür germ hücreleri aynı şekilde görülürler ve birbirinden ayrılması son derece güçtür. Bu görüntü genel olarak “yuvarlak hücre” olarak isimlendirilir. Pek çok laboratuvar da bu yuvarlak hücreleri lökosit olarak değerlendirilir ve rapor eder. Böyle durumlarda genital traktusta enfeksiyon araştırılmalıdır.

Ayrıca immünokimyasal testler ile bu hücrelerin immatür germ hücresi mi yoksa lökosit mi olduğu belirlenmelidir. Azospermi durumlarında ise mutlaka genetik araştırma yapılmalıdır. Genetik bozukluklar sperm yapımı ve spermın taşınmasında etkili olarak erkekte kısırlığa neden olabilir.

Erkek kısırlığında üç önemli genetik faktör vardır:

1. Vas deferensin konjental yokluğu ile birlikte olan Kistik Fibroz gen matürasyonu.

2. Kromozomal bozukluklar sonucu testiküler fonksiyon bozukluğu

3. İzole spermatogenik bozuklukla birlikte olan Y kromozom mikrodelesyonu.

Normal spermiogram’da şu değerler olur:

Volüm………………….1.5-5 ml arasında olmalıdır.

Konsantrasyon……….20 milyon /ml (Total 40 milyon/ml’den çok olmalıdır)

Motilite………………..% 50 üzerinde olmalıdır.

Morfoloji……………….% 30 WHO’ya göre ………%14 Kruger Kriterleri’ne göre.

İleri hareket………….>%2 olmalıdır.

http://www.myildirim.com/erkekinfertilitesi.html adresinden alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir