Tüp Baba

~ Tüp Bebek Seyir Defteri ~

İlaçsız Tüp Bebek Uygulaması (IVM)

Erkeğe bağlı kısırlık durumlarında kadınlarda ilaçsız tüp bebek yöntemi ile (IVM) başarılı sonuçlar alınıyor. Bugüne kadar kısırlık kocadan kaynaklansa bile kadın tüp bebek için ilaç alıyordu.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, ilaçsız tüp bebek uygulaması IVM ile ilgili soruları yanıtladı:

İlaçsız tüp bebeği kimlere uygulayabiliyorsunuz?

İlaçsız tüp bebeği şimdiye kadar başarılı olarak polikistik over sendromu olan yani aşırı yumurtalayan kadınlara uyguluyorduk. Bu hastalar ilaçlara çok hassas oldukları için ilaç kullanıldığında özel bir hastalıkla karşı karşıya kalıyorlardı. Bunların hayati tehlikeye kadar giden problemleri oluyordu. Bu konuda iki sene öncesine kadar çok az sayıda hasta tecrübesi vardı. Şimdi ise dünyada 2 bin vaka üzerinde yapılan çalışmada, yüzde 35’e kadar yüksek gebelik başarısı elde edildiği ortaya kondu. Bu tedavi, polikistik over hastalarında etkin tedavi alternatifi olarak kabul gördü. Biz de Türkiye’de uyguladık ve başarılı doğumlar elde edildi. Türkiye’de 100 polikistik over hastasına bu tedaviyi uyguladık ve yüzde 25 gebelik oranı elde ettik. Üç doğum gerçekleşti, şu anda devam eden 9 gebelik var. Tedavi geniş olarak uygun hastalara sunuluyor.

Okumaya devam et

Tüp Bebek Masrafını Devlet Karşılar Mı?

Çocuk sahibi olmak isteyen ancak tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan ancak SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin kafalarda bazı soru işaretleri oluşabiliyor.  Tüp bebek olarak bilinen yardımcı üreme yöntemlerine ilişkin gerekli sağlık yardımları bazı koşulların gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır.

Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan tüp bebek tedavilerine (IVF yani In Vitro Fertilizasyon-tüp bebek yönteminin bilimsel adıdır) ilişkin giderler, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Buna göre;

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

b) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması, Okumaya devam et

Tüp Bebek Tedavisinde Riski Azaltmak

Yeni Tüp Bebek Yönetmeliği embriyo dondurma yöntemini çok daha önemli hale getirdi. Tüp bebekte gebelik şansını azaltmadan, çoğul gebelik riskini en aza indirgemek için etkin bir embriyo transferi politikası izlemek gerektiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yaralı tüp bebek uygulamalarında elde edilen kaliteli, iyi, fazla embriyoların dondurularak saklanması gerektiğini ve embriyoların dondurularak saklanmasının hem ekonomik hem de psikolojik yararları olduğunu ifade etti.  Dondurulan embriyoların çözülerek transferi uygulamasında, hastaya minimal ilaç kullanımı ve takiple transfer gerçekleşebildiğini belirten Yaralı, bu yöntemle aşırı uyarım sendromu riskinin de ortadan kalktığını kaydetti.Embriyo dondurulmasının çoğul gebelik riskinin azalması ve bir kez yumurtalıkların uyarımı sonrası hem taze hem de donma-çözme transferi gerçekleştirerek, çiftin toplam gebelik şansının artması gibi iki önemli  yarar sağladığını ifade eden Yaralı,  bazı durumlarda daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılmak üzere meni sperminin de dondurularak saklanabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yaralı 6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği’ne  göre erkek üreme organı tümörlerinde cerrahi, radyoterapi/kemoterapi öncesi, diğer sistem tümörleri için sperm yapımını etkileyebilecek radyoterapi/kemoterapi öncesi ve ağır sperm bozukluğu varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için); sperm dondurmanın planlanabileceğini kaydetti.

Diğer bir sperm dondurma nedeninin, sperm üretmede yaşanan psikolojik zorluk olabildiğini sözlerine ekleyen Yaralı, “Böyle bir psikolojik zorluk varlığında, yumurta toplama günü eğer mastürbasyonla sperm üretilemiyor ise,  erkekten cerrahi olarak (PESA/TESA veya TESE ile) sperm elde edilebiliyor. Dondurulmuş sperm varlığı böyle bir cerrahi sperm elde etme gereğini de ortadan kaldırması bakımından çok önemli” dedi. Okumaya devam et